138 milyar TL’lik dev bütçe

Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 138 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2021-2023) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde 119,2 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 138 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 15,7 olarak hesaplandı.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 61,5 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 44,6 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 27,7 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,6 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 1,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) 120,1 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 38,1 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 30,3 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığını ödenek artışında yüzde 20,5 ile Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT, yüzde 19,1 ile SSB, yüzde 14,3 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,2 ile Milli Savunma Bakanlığı izledi.

Savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara bu yıl tahsis edilen ödenek miktarları, gelecek yıla ilişkin ödenek teklif tavanları ve değişim oranları şöyle:

Kurumlar 2020 Ödeneği (Lira) 2021 Ödeneği (Lira) Değişim (Yüzde)
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.182.381.000 2.628.749.000 20,5
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 34.787.000 38.097.000 9,5
Milli Savunma Bakanlığı 53.859.342.000 61.484.939.000 14,2
Jandarma Genel Komutanlığı 22.968.117.000 27.666.860.000 20,5
Emniyet Genel Müdürlüğü 38.973.189.000 44.555.427.000 14,3
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.128.824.000 1.470.792.000 30,3
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 100.839.000 120.063.000 19,1
Toplam 119.247.479.000 137.964.927.000 15,7