Ödenekte “aslan payı” Hazine ve Maliye Bakanlığının

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1,2 trilyon liraya ulaşırken, ödenekte aslan payı yaklaşık 528 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim bakanlıkları izledi.

Orta Vadeli Mali Plan’da (2021-2023) genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2021 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 223 milyar 521 milyon 847 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 527 milyar 946 milyon 688 bin lira ödenek ayrıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155 milyar 11 milyon 61 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 146 milyar 920 milyon 234 bin lira ödenek tavanıyla Milli Eğitim Bakanlığı izledi.

Sağlık Bakanlığına 77 milyar 389 milyon 370 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 61 milyar 484 milyon 939 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 44 milyar 555 milyon 427 bin lira ödenek tahsis edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 32 milyar 147 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 27 milyar 666 milyon 860 bin lira, Gençlik ve Spor Bakanlığı ödeneği ise 22 milyar 859 milyon 79 bin lira oldu.

Özel bütçeli idareler

Orta Vadeli Mali Plan’da, özel bütçeli idarelerin 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 34,6 milyar lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 18,7 milyar lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 5,3 milyar lira, Orman Genel Müdürlüğüne 4,2 milyar lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2,1 milyar lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2021 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum 2021 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi 1.789.409.000
Cumhurbaşkanlığı 4.039.453.000
Anayasa Mahkemesi 86.522.000
Yargıtay 1.446.440.000
Danıştay 235.675.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 103.209.000
Sayıştay 441.550.000
Adalet Bakanlığı 22.815.263.000
Milli Savunma Bakanlığı 61.484.939.000
İçişleri Bakanlığı 10.665.011.000
Dışişleri Bakanlığı 5.786.984.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 527.946.688.000
Milli Eğitim Bakanlığı 146.920.234.000
Sağlık Bakanlığı 77.389.370.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 17.428.295.000
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 155.011.061.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3.083.642.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 4.179.229.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 4.783.868.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3.378.164.000
Ticaret Bakanlığı 6.579.697.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 22.859.079.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 32.147.001.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 38.097.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.628.749.000
Jandarma Genel Komutanlığı 27.666.860.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.470.792.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 44.555.427.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 12.977.926.000
Türkiye İstatistik Kurumu 500.954.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 2.085.860.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 4.446.012.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1.290.815.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 541.018.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2.983.522.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 787.432.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 172.663.000
İletişim Başkanlığı 422.754.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 230.408.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 10.121.775.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 1.223.521.847.000