Prof. Dr. Mualla Selçuk’a Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı verildi

Tevdi töreni çok sayıda bilim insanın katılımıyla Almanya Büyükelçiliği konutunun bahçesinde gerçekleştirildi. Büyükelçi Jürgen Schulz, törende yaptığı konuşmada; Profesör Mualla Selçuk’un dinler arası diyalog ve din pedagojisi alanlarındaki çalışmalarına değindi. Schulz, “Siz, sadece Almanya ile Türkiye arasında değil, bilhassa da İslam ve Hıristiyanlık arasında çok önemli köprüler kurdunuz. Gelecekte de köprüler inşaa etmeye devam etmenizi ümit ediyoruz. Bir bilim insanı ve Almanya dostu olarak bizim için çok değerlisiniz” ifadelerini kullandı.

“TEFEKKÜRÜN OBJESİ OLMALIYDI”

Prof. Dr. Mualla Selçuk ise konuşmasında tevdi edilen nişan için teşekkürlerini sundu. Dinlerarası diyaloğun önemine dikkat çeken Selçuk, “Birbirimizden farklı oluşumuz çatışmanın ve kavganın değil aslında bilginin ve tefekkürün objesi olmalıydı. Çünkü dinimizin öz değerleri bize farklılığın Tanrı’nın eseri ve bir iradesi olduğunu söylüyordu” değerlendirmesinde bulundu.

PROF. SELÇUK BİR İLKE İMZA ATMIŞTI

Prof. Dr. Mualla Selçuk, Eugen Biser Vakfı ile birlikte İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğünü çıkardı. Bu eserle ilk defa dine dair kavramlar Müslüman ve Hristiyan bir bakışla yan yana konulabildi. Selçuk’un teoloji ve din pedagojisi alanındaki eserleri Almanca da yayınlandı. Selçuk’un Almanya’daki İslam Din’i derslerine de önemli katkıları oldu.